Intuícióm erősödik, ahogyan tisztábban hallok, látok és érzek. Mindaz, mi eddig rejtve volt, feltárul előttem...
96. üveg KIRÁLYKÉK/KIRÁLYKÉK Rafael Arkangyal
Az üveg ajándékai: Sokoldalú személyiséget mutat, aki kreativitását érzékei, érzékenysége fejlesztésére használja. Megfigyelőképessége csodálatra méltó, és különös érzékenységgel ismeri fel környezete igényeit. Valamilyen formában fejlesztő, gyógyító, tanító munkát végez. Jól kommunikál és képes erre másokat is megtanítani. Misztikus, spirituális tapasztalatokkal rendelkezik. Talán képes az álmokat is értelmezni, tisztánlátó, tisztán halló, tisztán érzékelő, egyszóval látnoki képességek birtokában lehet. Mély béke jellemzi.

Az üveg kihívásai: Gondot okozhat neki az önfegyelem, gyakran szembe szegül a hatalmi pozíciót képviselő személyekkel (pl.: rendőrség, tanár, apa) Rejtett düh, harag motiválják. Nehézségei lehetnek saját férfias aspektusaival is. Gyakran úgy érzi kiközösítik, vagy egyszerűen csak kívülálló marad.

Amiben az üveg segíthet: Az egyén és fensőbb énje közti kommunikációt erősíti. A túlélési kihívások helyét felváltja a béke és a megértés. Kreativitással, új megoldásokkal ajándékoz meg nehéz helyzetekben. A düh helyére a stabil akarat és a józanész lép általa. Segíti a meditáció, az álomfejtés és egyéb misztikus tevékenységek folyamatát. Segíti azok munkáját, akiknek különlegesen sok együttérzésre van szükségük.